Hoạt động

Hướng nghiệp - An toàn lao động
Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dường sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việclàm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bào hiểm xã hội. (khoản 2 điều 2 của thông tư 111/2013/TT-BTC)
Danh sách đơn vị được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
Danh sách đơn vị được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động được Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội cấp đã được đăng tải trên www/thuelailaodong.molisa.gov.vn tới ngày 26/04/2019
Văn bản pháp luật về lao động
BLLĐ 2019 quy định rõ thêm trường hợp lao động dưới 15 tuổi như: Tại Khoản 3 Điều 143 quy định người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành.
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực cho thuê lại lao động
Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cho thuê lại lao động được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau

Đối tác trong nước

vingroup
viricsson
Trung nguyên
samsung
DHL
Puma
vinamilk

Đối tác nước ngoài

VINAMILK
PUMA
DHL
samsung
ericsson
Trung nguyên
vingroup
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top